CERTIFIKÁTY​

Oprávnenie na činnosť s plynovými zariadeniami

Oprávnenie na činnosť s tlakovými zariadeniami

Osvedčenie pre výkon činnosti stavbyvedúceho

Osvedčenie na montáž určených meradiel

Oprávnenie na odstraňovanie azbestových materiálov

GASKOMPLET - ZH

Jesenského 23, 965 01 , Žiar nad Hronom

info@gaskompletzh.sk

©️ 2019 GASKOMPLET-ZH