Služby

Rozvody zdravotechniky v bytových domoch sú už po tridsiatich rokoch na hranici svojej životnosti. V mnohých prípadoch staré rozvody spôsobujú rôzne nepríjemnosti, ako sú zatekanie, zápach, tepelné straty, usadenie vodného kameňa či netesnosti. Na nezaizolovaných vodovodných potrubiach kondenzuje voda a tá spôsobuje koróziu častí potrubí, ktoré nie sú pozinkované, t.j. na spojoch. Plynové stúpačkové vedenia zase korodujú na prechodoch medzi poschodiami – na tomto mieste stupeň korózie nie je vidno, kým nedôjde k úniku plynu. Pre ochranu svojho majetku, a najmä zdravia, je preto vhodné staré rozvody zdravotechniky čo najskôr vymeniť za nové, ktoré sú vyrobené z moderných, bezpečných a dlhotrvácnych materiálov. Výmena stúpačiek a ležatých rozvodov v bytových domoch je dnes bežná a nutná vec. Technologické postupy výmeny sú už dnes prepracované na takej úrovni, že nie je dôvod sa obávať obmedzení s tým súvisiacich. Práce vždy dôkladne naplánujeme tak, aby všetko prebehlo čo najrýchlejšie a aby sme čo najmenej obmedzili obyvateľov bytového domu.

Výmenu rozvodov na jednej stúpačke preto realizujeme už v priebehu jedného dňa

Zabezpečujeme kompletné služby v oblasti

Ďalej ponúkame

Zároveň Vám radi pomôžeme s vybavením žiadosti o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania

Kotolňa
výmena stupačiek
Výmena stupačiek

Môžete nám plne dôverovať

Naša firma má všetky potrebné oprávnenia, certifikáty a licencie na prácu s plynovými rozvodmi, určenými meradlami a nakladanie s nebezpečným odpadom. Zabezpečujeme kompletný servis, dodávky a služby bez potreby zálohových platieb. Čiže fakturujeme dielo až po jeho úplnom ukončení a písomnom prevzatí objednávateľom bez vád a nedorobkov. Je preto prirodzené, že spôsob a kvalita našej práce bude v každom ohľade smerovať k vašej spokojnosti.

GASKOMPLET - ZH

Jesenského 23, 965 01 , Žiar nad Hronom

info@gaskompletzh.sk

©️ 2019 GASKOMPLET-ZH