Referencie

 • Výmena stupačkových rozvodov plynu, vody a kanalizácie - 8 poschodový
  objekt s  64 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov plynu, vody a kanalizácie - 10 poschodový objekt  s 40 bytovými jednotkami 

 • Výmena stupačkových a ležatých rozvodov vody, plynu a kanalizácie - 12 poschodový objekt  s  48 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 8 poschodový objekt  s  88 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových a ležatých rozvodov vody a kanalizácie - 4 poschodový objekt  s  48 bytovými jednotkami

 •  Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 7 poschodový objekt  s  28 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 7 poschodový objekt  s  28 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 7 poschodový objekt  s  88 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 4 poschodový objekt  s  16 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov plynu, vody a kanalizácie , 8 poschodový objekt s  34 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 3 poschodový objekt  s  12 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov plynu, vody a kanalizácie - 11 poschodový objekt s  66 bytovými jednotkami  

 • Výmena stupačkových a ležatých rozvodov plynu, vody a kanalizácie - 11 poschodový objekt s  66 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov plynu, vody a kanalizácie - 8 poschodový objekt     s  64 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 3 poschodový objekt  s  18 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 3 poschodový objekt  s  12 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 3 poschodový objekt  s  12 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 3 poschodový objekt  s  12 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov plynu, vody a kanalizácie - 4 poschodový objekt s 72bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových a ležatých rozvodov vody - 4 poschodový objekt  s  16 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových  rozvodov vody  a kanalizácie - 3 poschodový objekt  s  12 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových  rozvodov vody  a kanalizácie - 7 poschodový objekt  s  28 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 3 poschodový objekt  s  18 bytovými jednotkami

 • Výmena rozvodov kanalizácie - 4 poschodový objekt  s  48 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 3 poschodový objekt  s  18 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 3 poschodový objekt  s  18 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 3 poschodový objekt  s  18 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 3 poschodový objekt  s  12 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov plynu, vody a kanalizácie - 4 poschodový objekt  s  48 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov plynu, vody a kanalizácie - 4 poschodový objekt  s  28 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 4 poschodový objekt  s  28 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov plynu, vody a kanalizácie - 4 poschodový objekt  s  28 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 3 poschodový objekt  s  12 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 3 poschodový objekt  s  12 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 3 poschodový objekt  s  12 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 3 poschodový objekt  s  16 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 3 poschodový objekt  s  12 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 3 poschodový objekt  s  24 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 3 poschodový objekt  s  18 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody a kanalizácie - 3 poschodový objekt  s  12 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov plynu, vody a kanalizácie - 10 poschodový objekt  s  40 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov plynu, vody a kanalizácie - 11 poschodový objekt  s  55 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov plynu, vody a kanalizácie - 5 poschodový objekt  s 34 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody, kanalizácie a vzduchotechniky - 9 poschodový objekt  s  72 bytovými jednotkami

 • Výmena stupačkových rozvodov vody, kanalizácie a vzduchotechniky - 4 poschodový objekt  s  40 bytovými jednotkami

GASKOMPLET - ZH

Jesenského 23, 965 01 , Žiar nad Hronom

info@gaskompletzh.sk

©️ 2019 GASKOMPLET-ZH